Geschiedenis

Toen Pierre Hernalsteen in 1990 algemeen coördinator werd van NFP-Vlaanderen en de opdracht kreeg om natuurlijke gezinsplanning in Vlaanderen, later ook Nederland en Wallonië bekend te maken, begon hij zich te verdiepen in de menselijke voortplanting in al zijn aspecten. Zijn netwerk op het vlak van natuurlijke gezinsplanning, bracht hem in contact met experten wereldwijd. De methode die nu bekend staat onder de naam sensiplan®, werd vanuit Duitsland in België en Nederland ingevoerd en wordt nu tot in de Verenigde Staten gebruikt.

Rond de eeuwwisseling vroegen een aantal consulenten of Pierre Hernalsteen wilde meewerken aan een project voor jongeren. Zijn contacten met dr. Elisabeth Raith-Paula, brachten zo de cyclusshow voor meisjes naar Vlaanderen. Omdat de scholen toen haast allemaal gemengd waren, moest ook een jongensluik aan het programma worden toegevoegd. Zo ontstond een allereerste versie van wat nu Expeditie XY heet.

De reacties van de jongeren waren toen overwegend positief, de ontdekking van de eigen vruchtbaarheid en de fierheid om zelf het resultaat te zijn van de ontmoeting van de beste uit evenveel zaadcellen als er inwoners in de EU zijn, en die éne eicel uit enkele honderdduizenden. Een dubbele winnaar dus.

Op eigen kracht werkten we het programma voor jongens verder uit. We besloten om de expeditie in boekvorm te vertellen, zodat dit een uitgangspunt voor een gesprek tussen ouders en zonen kan worden.

En uiteraard werd intussen ook het draaiboek voor de expeditie zelf grondig herwerkt. De beroemde foto’s van Lennart Nilsson van de mannelijke geslachtsorganen en de bevruchting werden aangekocht, aangepaste tekeningen gemaakt en spelletjes uitgewerkt. En zo bieden we een volwaardig alternatief voor de jongens aan, terwijl de meisjes de cyclusshow kunnen volgen. Om dit unieke gebeuren, om de zgn. seksuele opvoeding terug naar de ouders te brengen, besloten we om het programma in de eerste plaats voor vaders en zonen te maken, zodat de vader-zoonband speciaal kan worden aangehaald. Wat in 2000 voor velen een ontdekking was, is ook vandaag nog actueel. Jongeren – en vaak ook hun ouders – ontdekken verborgen basiskennis over hun lichaam en vruchtbaarheid. Deze schat, die hen vaak onthouden wordt, brengt hen in een heel andere, positieve verhouding tot hun lichaam en de veranderingen die ze ondergaan naar man-zijn. Leren waarderen wie ze echt zijn, aanvaarden dat ze voortdurend groeien naar volwassenheid, dat hun lichaam en geest in ontwikkeling zijn, het zijn stuk voor stuk elementen die we hen willen aanbieden, zodat ze een beetje gelukkiger worden. Daar maken we werk van…