Leren met alle zintuigen, waarderende taal

Wij zorgen voor een goede mix van professionele informatie en actieve deelname, van ernstige gesprekken, de nodige humor en levendige spelletjes. De jongens zijn enthousiast en leren, samen met hun vader, met al hun zintuigen. Wij gebruiken alle biologische terminologie, maar combineren die met positieve beelden, vergelijkingen, symbolen en verhalen! Spontaan leren ze de technische termen en verbanden en kunnen ze er als vanzelf over praten, wat meteen ook in dialoog met de vaders gebeurt. Hart en geest worden aangesproken, waardoor het besef groeit van wat er echt in hun lichaam omgaat, het wonder van het leven!